Info om grundstammar

Äppelträdets grundstam, dvs. roten, är det som bestämmer fruktträdens egenskaper. Malus P60 är den senaste grundstammen med det bästa från både Malus A2 och Budakowski 9. P60 och Antonovka är de vanligaste grundstammarna här på trädgården, men de grundstammar som räknas nedan kan förekomma på vissa sorter.

Äpplen förädlade på P60 eller B9 kan man oftast räkna upp en växtzon.

Förädling på Malus A2
Är starkväxande, växer kraftigt i början, senare avtar tillväxten.
Ett bra rotsystem som ger en god förankring i jorden.
Avkastningen är rikt i förhållande till trädes storlek.
Avmognar ganska tidigt och därför är vinterhärdigheten god upp till zon 6.
Planteringsyta: 15-25 m2 per träd, beroende på sort och jordmån.

Förädling på Malus Antonovka
Växer medelkraftigt i början och träden blir ganska stora.
Ett bra rotsystem ger god förankring i jorden.
Börjar bära senare än sorter förädlade på B9 eller P60, men avkastningen är god i förhållande till trädets storlek. Ger stora träd.
Om trädet skulle förolyckas kan du ändå få en bra hushållsfrukt från rotskott!
Vinterhärdigheten är mycket god.

Förädling på Malus P60 (Malus A2XBudakowski 9)
Börjar bära 2-3 år efter planteringen.
Trädens växtkraft är ca 40 % jämfört med sorter på Malus A2.
Resistent mot jordtrötthet.
Ett kraftigare rotsystem ger en bra förankring i jorden.
Har precis som B9 en mycket god vinterhärdighet.
Träden slutar växa tidigt på hösten. Därför avmognar grenarna och knopparna ordentligt.
Planteringsyta: 6-8 m2 per träd, beroende på sort och jordmån.

Förädling på Malus Budakowski 9
Börjar bära 2-3 år efter planteringen.
Trädens växtkraft är ca 35% jämfört med sorter på Malus A2.
Ett svagare rotsystem ger sämre förankring i jorden.
Har den bästa vinterhärdigheten av alla på marknaden förekommande grundstammar.
Träden slutar växa tidigt på hösten. Därför avmognar grenarna och knopparna ordentligt.
Grundstammen klarar -71 grader C i Sibirien.
Discovery som går bra till zon 3 klarar -41 grader i Norrland utan frostskador.
Samma gäller för Aroma som går till zon 6.
Planteringsyta: 6-8 m2 per träd, beroende på sort och jordmån.

OBS! Ingen försäljning av grundstammar.