Elymus magellanicus Blåelm. 60 cm.

Festuca glauca

Festuca glauca. Blåsvingel.

Blåsvingel. 15-30 cm.
Helictotrichon sempervirens Silverhavre. 100-150 cm.
Imperata cylindrika NY! Japanskt blodgräs. Rödlila blad. 70 cm.
Molinia caerulea ssp. arundinacea ”Windspiel” Jättetåtel halmgul. 70 cm med vippor 200 cm.

Molinia caerulea ”Variegata”

Molinia caerulea "Variegata"

Blåtåtel brungul, brokbladig. 30-50 cm.
Phalaris ”Pure Gold” NY! Gulbladigt randgräs. 80 cm.
Sasa kurilensis  Kurilerbambu. 70-150 cm.

Sesleria heufleriana

Sesleria heufleriana. Kurilerbambu.

Vårälväxing silvriga blad, svart ax. 40 cm.